Laser Đukanović

Laser Đukanović - YOUR STAGE * 2018/2019

Laser Đukanović:

  • Frizer: Marko Atanasovski
  • Model: Laser Đukanović
  • Rađeno: šišanje
  • Foto: Jovana Golubović
  • Make up: Filip Cvetković
  • Godina: 2018
1 sajt.jpg 2 sajt.jpg 3 sajt.jpg