Jovana Krstanović

Jovana Krstanović - YOUR STAGE * 2018/2019

Jovana Krstanović:

  • Frizer: Tijana Ilić
  • Model: Jovana Krstanović
  • Rađeno: farbanje, frizura
  • Foto: Stefan Ćulafić
  • Video i režija: Vojin Ivkov
  • Make up: Ana Aćimović
  • Godina: 2018
sajt 7.jpg sajt 8.jpg sajt 9.jpg sajt 6.jpg sajt 3.jpg sajt 1.jpg sajt 2.jpg sajt 5.jpg sajt 4.jpg