Anka Dumić

Anka Dumić - YOUR STAGE * 2018/2019

Anka Dumić:

  • Frizer: Saša Sarić & Ivana Krišan
  • Model: Anka Dumić
  • Rađeno: šišanje, farbanje
  • Foto: Stefan Ćulafić & Jovana Golubović
  • Video i režija: Vojin Ivkov
  • Make up: Ana Aćimović
  • Godina: 2018
sajt 2.jpg sajt 4.jpg sajt 1.jpg sajt 5.jpg sajt 3.jpg sajt 6.jpg sajt 8.jpg sajt 7.jpg sajt 9.jpg