/ 2000 / LET'S START

Ovako je sve počelo, Prvo ozbiljno slikanje i rad sa modelima