Serbia Hair Fair 2019

Aleksandar team na Novosadskom sajmu Serbia Hair Fair 3. Novembra. 2019.