Dunja

Dunja - Aleksandar team collection 2015/2016

Dunja Matić:

  • Hairdresser: Jelena Cvetić
  • Model: Dunja Matić
  • Hairstyle: haircut, hair dye
  • Photo: Milan Gordić
  • Make up: Daliborka Jovandić
  • Year: 2015
dunja_01.jpg dunja_02.jpg dunja_03.jpg dunja_sem_04.jpg dunja_sem_01.jpg dunja_sem_02.jpg dunja_sem_03.jpg